Utbildning i lösningsfokuserad samtalsmetodik

Skräddarsydda utbildningar
Innehållet anpassas efter er verksamhet, önskemål och personalens förkunskaper. Omfånget kan formas för halvdag, heldag eller flera dagar med uppföljningsträffar. Utbildningsdagarna varvas med teori, filmer och praktiska övningar.

Ur innehållet:

 • Bakgrund till det lösningsfokuserade arbetssättet
 • Resursaktiverande verktyg
 • Översätt problem till målsättningar
 • Använd styrkor för att hantera svagheter
 • Bygg på möjlighetstänk och sikta på önskade lägen
 • Hitta ”Må-bra-mönster”
 • Bemötande vid utmanande situationer
 • Bemötande vid sorg och livskriser utifrån existentiell psykologi
 • Skräddarsydda anpassningar för personer med adhd och NPF
 • Arbeta med samtal i grupp
 • Hur kan vi arbeta med musik och bild i kontakt med andra
 • Ett integrativt förhållningssätt och tillämpningar till närliggande metoder

Syfte med utbildningsdagarna
Att få inspiration och praktiska verktyg för att kunna möta ungdomar och vuxna utifrån ett resursaktiverande förhållningssätt.

Målgrupp
Personal inom skola, vård eller omsorg eller personer som vill lära sig mer om lösningsfokuserad samtalsmetodik.

Utbildningsledare
Johan Bysell Johan har en examen i psykologi och kommunikationsvetenskap och mångårig erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systemiskt och lösningsorienterat synsätt. Johan är utbildad yogalärare har varit med och skrivit böckerna Här, nu och framåt samt Det finns alltid ett sätt: lösningsfokus och adhd. Johan är van att arbeta med såväl individ som grupp och är mycket uppskattad för sitt arbete med musik- och ljudterapi.

Kontakt
E-post:             johan.bysell@mellantid.se
Telefon:             070-4182327

Hör gärna av dig vid frågor om hur ett upplägg skulle kunna se ut för er arbetsplats!