Utbildning i samtalsmetodik

Skräddarsydda utbildningar
Innehållet anpassas efter er verksamhet, önskemål och personalens förkunskaper. Omfånget kan formas för halvdag, heldag eller flera dagar med uppföljningsträffar. Utbildningsdagarna varvas med teori, filmer och praktiska övningar.

Ur innehållet:

 

  • Resursaktiverande samtalsverktyg
  • Hitta ”Må-bra-mönster”
  • Bemötande vid utmanande situationer
  • Bemötande vid sorg och livskriser utifrån existentiell psykologi
  • Skräddarsydda anpassningar för personer med adhd och NPF
  • Arbeta med samtal i grupp
  • Hur kan vi arbeta med musik, rörelse och bild i kontakt med andra
  • Ett integrativt förhållningssätt och tillämpningar till närliggande metoder

Syfte med utbildningsdagarna
Att få inspiration och praktiska verktyg för att kunna möta ungdomar och vuxna utifrån ett resursaktiverande förhållningssätt.

Målgrupp
Personal inom skola, vård eller omsorg eller personer som vill lära sig mer om resursaktiverande samtalsmetodik.

Utbildningsledare
Johan Bysell Johan har en examen i psykologi och kommunikationsvetenskap och mångårig erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systemiskt synsätt. Är utbildad yogalärare har varit med och skrivit böckerna Perspektiv som gör skillnad, Här, nu och framåt samt Det finns alltid ett sätt. Johan är van att arbeta med såväl individ som grupp och är mycket uppskattad för sitt arbete med musik,- rörelse- och ljudterapi. Tar emot för samtal på mottagning på Krukmakargatan i Stockholm.

Kontakt
E-post:             johan.bysell@mellantid.se
Telefon:             070-4182327

Hör gärna av dig vid frågor!

För mer information om inplanerade rörelsemeditationer med live musik se här

UR-Play – föreläsning om känslogrejen.se och boken Perspektiv som gör skillnad

Länk till boken Perspektiv som gör skillnad

Recension av Perspektiv som gör skillnad – Psykologtidningen nr 3/2022